Underhåll av fordon och batterier

1.0 Allmänt
KopEnScooter.Nu prioriterar högt att tillhandahålla reservdelar för alla produkter vi säljer. Du kan enkelt köpa de flesta delarna via vår hemsida. Användarmanual och detaljerad skiss för respektive modell finns att ladda ned på vår hemsida under respektive produkt. Det ska även ingå en tryckt användarmanual för ditt fordon vid köp. I manualen finns ett serviceschema där det finns beskrivet när och hur service skall utföras. Exempelvis så är för många fordon första servicen redan vid 30 mil och det är den viktigaste av alla då det är under inkörningen av fordonet.

En service utföras av de flesta verkstäder som inriktar sig på mopeder och motorcyklar. KopEnScooter.Nu samarbetar med cirka 200 auktoriserade verkstäder runtom i landet för att du som kund enkelt ska ha tillgång till den service du behöver.

2.0 Underhåll av elcykelbatterier

Då denna typ av högeffektsbatterier är känsliga mot stötar och slag bör du iaktta stor försiktighet vid hantering av batteriet.

Garantin täcker sådana fel som kan härledas till fabrikationsfel till dessa räknas inte normal effektnedgång eller skador som uppstått pga. av oaktsamhet eller direkta fall av handhavandefel.

För att förlänga livslängden och maximera effekten av ditt batteri så bör du:

Aldrig låta batteriet laddas ur fullständigt. Om batteriet ej används (på mer är 4 veckor) ska det förvaras på en torr och sval (ej frysgrader) plats och bör alltid sättas på laddning. Den medföljande laddaren är en så kallad smartladdare och går automatiskt över till underhållsladdning när batteriet uppnått full laddning.

Du kan utan risk lämna batteriet på underhållsladdning i flera månader.

Batteriets effekt ökar efterhand och toppeffekt uppnås efter 10-15 laddningar. Låt de första laddningarna ta tid, det är dessa som sätter nivån för batteriets kommande livslängd.

Laddningstiden första gången är ca 14 timmar, därefter 4-8 timmar.

1. Låt aldrig batteriet laddas ur helt.
2. Plocka aldrig isär batteriet.
3. Kortslut aldrig batteriet.
4. Stoppa aldrig ner batterier i vatten.
5. Slå aldrig batteriet mot någonting och kasta det inte.
6. Använd inte batteriet om det är svårt skadat.
7. Svetsa eller löd aldrig på batteriet.
8. Använd endast den medföljande laddaren för att ladda batteriet.
9. Koppla aldrig batteriet direkt till ett strömuttag.
10. Ta aldrig direkt på ett läckande batteri.

3.0 Underhåll vid vinterförvaring (mopeder och motorcyklar)

Om du har tänkt att parkera ditt fordon för vintern finns det en del saker som kan vara bra att tänka på. Ditt fordon behöver underhåll även om du inte använder det aktivt. Följ våra tips och ditt fordon kommer att vara i bra skick då det är dags att plocka fram den igen.

Ladda gärna batteriet med en ”intelligent” MC-laddare. Att den är intelligent innebär att den underhållsladdar batteriet under en längre period utan att du behöver göra något under tiden. Den bör ha en underhållsfunktion och vara konstruerad för MC-batterier. Vill du hellre använda en vanlig laddare bör du komma ihåg att ladda batteriet varannan vecka/en gång per månad.
Byt olja och rengör filter inför vintern. Låt ej ditt fordon stå med gammal olja i behållarna. Gammal olja innehåller en syra som långsamt fräter på härdade ytor.
Tvätta av och pusta upp ditt fordon så att du får bort salt, vägdamm och annan smuts. Du motverkar på så sätt erosion.
Töm bensintanken och förgasaren. Ta bort vakuumslangen (är kopplad till det främre insugsröret som förgasaren sitter fast i mot cylindern). När du tagit lös vakuumslangen kör du motorn till dess att den stannar. Då är förgasaren tom på bensin. Du kan därefter även blåsa rent bensinfiltret om du har tillgång till en kompressor. OBS! Om du ej har möjlighet att göra detta så är det bästa alternativet att istället fylla din tank maximalt för att undvika kondensbildning.
Täck över fordonet med t ex ett kapell.